Planetarium im. Antoniego Ledóchowskiego
Planetarium oddano do użytku w 1979 roku. Wykorzystywane było jako laboratorium astronawigacji dla studentów Akademii Morskiej. Przystosowane jest także do prowadzenia lekcji dla szkół i grup zainteresowanych astronomią. W 2011 roku planetarium wznowiło działalność po rozbudowie i zainstalowaniu najnowocześniejszej aparatury. Patron Planetarium, kapitan Antoni Ledóchowski był wybitnym wykładowcą astronawigacji.
A+  A-