Pomnik Polski Morskiej
Symboliczny monument autorstwa pracowni prof. Andrzeja Gettera symbolizuje słupek graniczny, którym Polska zaznaczyła swoje miejsce nad Bałtykiem, poświęcony został m.in. żeglarzom, marynarzom i pracownikom gospodarki morskiej. Pomnik został oficjalnie odsłonięty w czerwcu 2018 r. fot. Cezary Spigarski/oficynamorska.pl
A+  A-