Pomnik Antoniego Abrahama
Antoni Abraham (1869-1923) zwany "królem Kaszubów" był jednym z najsłynniejszych działaczy kaszubskich. Do legendy przeszła wyprawa Antoniego Abrahama i Tomasza Rogali na konferencję pokojową do Wersalu, gdzie występowali za przyłączeniem Kaszub do Polski. W 1920 roku osiadł w Gdyni, wspierał ideę budowy tutaj portu. Pochowany jest na cmentarzu w Gdyni-Oksywiu.
A+  A-