Ulica Starowiejska
Najstarszy ciąg komunikacyjny we wsi Gdynia. Wzdłuż drogi zlokalizowane były rolnicze obejścia najstarszych rodów gdyńskich. Dziś, pokryta zabytkowym brukiem z lat dwudziestych ubiegłego stulecia ulica, o wyprostowanym przebiegu, liczy 750 m. Kończy się na Placu Kaszubskim, który był fragmentem historycznej drogi w kierunku Oksywia. W tej części, i dalej w kierunku brzegu morskiego, znajdowały się domostwa gdyńskich rybaków.
A+  A-