Armaty jak nowe - odrestaurowane zabytki militarne

Są najbardziej efektowną częścią 11. Baterii Artylerii Stałej (BAS) w Gdyni Redłowie. 11. BAS to najlepiej zachowana bateria nadbrzeżna w Polsce, a jednocześnie najatrakcyjniejszy zabytek militarny w Gdyni. Relikty czasów zimnej wojny – armaty na stanowiskach ogniowych, zostały poddane bieżącej konserwacji, czyszczeniu i malowaniu w charakterystyczne maskowanie.

Bateria wchodziła w skład 31. Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej, formowanego w latach 1946-1959 wzdłuż całego polskiego wybrzeża od Międzyzdrojów aż do ujścia Wisły. Usytuowana na wysokim klifie około 50 m n.p.m., miała bronić podejść do Portu w Gdyni Oksywiu - Głównej Bazy Marynarki Wojennej. 22 września 1950 r. otrzymała tytuł 11. Baterii Artylerii Stałej, a pięć lat później została włączona w skład 32. Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej utworzonego w Orłowie. W 1963 r. rozpoczęła się stopniowa redukcja wojska, która ostatecznie zakończyła się 12 marca 1974 r. decyzją o rozformowaniu jednostki. 

Opuszczona, narażona na niszczące działanie czasu, przyrody i ludzi, bateria redłowska ulegała stopniowej degradacji. Dopiero rok 2005  przyniósł ponowne zainteresowanie baterią i początek stopniowej rewaloryzacji stanowisk ogniowych. Do działania włączyło się Pomorskie Stowarzyszenie Ochrony Fortyfikacji „Reduta”, Pomorskie Forum Eksploracyjne, Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK, Marynarka Wojenna, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, Rada Dzielnicy Redłowo, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni oraz prywatne firmy. 
 
Część obiektów 11. BAS leży w granicach zamkniętej jednostki wojskowej w północno – zachodniej części Rezerwatu „Kępa Redłowska”. Stanowiska ogniowe z armatami znajdują się jednak na ogólnodostępnym terenie, ok. 700 m na południe od Polanki Redłowskej, prowadzi do nich żółty Szlak Kępy Redłowskiej, możliwe jest ich zwiedzanie.

Uwaga. Obiekt jest zabytkiem militarnym, który nie był przystosowany do zwiedzania przez osoby postronne. Prace, sfinansowane z budżetu Gminy Gdynia, wykonała firma STUDNIAK DESIGN. Efekty prezentujemy na załączonych fotografiach. Zwiedzanie musi odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności!


A+  A-