"Dar Młodzieży" - "El Mellah" - spotkanie pod żaglami

21 sierpnia b.r. – po zakończeniu wspólnego pływania z „Darem Młodzieży”, nowa, zbudowana w Gdańsku algierska fregata "El Mellah" zawinęła po raz pierwszy do Gdyni. Trójmasztowy „El Mellah” to największy żaglowiec zbudowany w Polsce. Jeden z największych w światowej flocie żaglowców szkolnych.

O zwycięstwie Polski w rywalizacji o kontrakt z renomowanymi konkurentami z Francji, Włoch i Hiszpanii zdecydowała kompleksowość polskiej propozycji. Obok światowej renomy projektanta – inż. Zygmunta Chorenia, pozycji na stoczniowym rynku Remontowej Shipbuilding, umieszczenie w Polsce zamówienia to w znacznej mierze efekt wysokiej oceny oferty szkoleniowej, opracowanej w  Akademii Morskiej w Gdyni. Docenione zostało wieloletnie doświadczenie uczelni w szkoleniu kadr morskich pod żaglami, realizowany model szkolenia oraz „Dar Młodzieży” jako sprawdzona platforma szkoleniowa.

Od kwietnia 2017 szkoleniem objęto ok. 80. Algierczyków - oficerów, podoficerów i marynarzy – przeszli cykl szkoleń teoretycznych w pracowniach i laboratoriach Akademii Morskiej oraz Studium Doskonalenia Kadr AMG. Szkolenie w Akademii Morskiej przeszło także 12 członków przyszłej lądowej ekipy konserwacyjnej nowego żaglowca.

W maju i czerwcu  przeszli cykl kompleksowego szkolenia praktycznego na „Darze Młodzieży”. Obecnie realizowane jest praktyczne szkolenie na nowym żaglowcu.  W założeniu, algierscy praktykanci, na wszystkich stanowiskach, stopniowo przejmują od polskich instruktorów i członków załóg,  całość obsługi nowej fregaty.  Na wszystkich etapach szkolenia praktycznego uczestniczą studenci Akademii Morskiej - podzieleni na wachtach z algierskimi kolegami, stanowią dla nich wsparcie. 

Po wyczerpaniu programu szkoleniowego, „El Mellah” z algierską załogą, popłynie do kraju.

fot. Przemek Kozłowski


A+  A-