Kapitan Wiesław Piotrzkowski - pierwszy wśród równych

Nowe władze prestiżowego Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Nowym Przewodniczącym został kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski - dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Zastąpił na tym stanowisku kpt.ż.w. Andrzeja Królikowskiego, prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej, który w kolejnej 4-letniej kadencji pełnić będzie funkcję wiceprzewodniczącego SKŻW.

Wyboru nowych władz dokonano podczas XI Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, które odbyło się w sobotę 21 października. Obrady tradycyjnie prowadzono w auli im. Tadeusza Meissnera, udostępnionej na ten cel przez  Akademię Morską w Gdyni - macierzystą uczelnię większości członków Stowarzyszenia, 

Odbywające się co cztery lata spotkanie, to moment podsumowania minionego okresu działalności oraz czas wyboru nowej Rady Stowarzyszenia. Na wstępie, jak każe tradycja, uczczono minutą ciszy pamięć kapitanów, którzy odeszli na wieczną wachtę.

Sprawozdanie z działalności, za ostatnią 4-letnią kadencję, złożył dotychczasowy, długoletni Przewodniczący, kpt. ż. w. dr Andrzej Królikowski. Mówiono m.in. o tegorocznych obchodach jubileuszu 40-lecia Stowarzyszenia. Specjalnie na Walne Zgromadzenie przygotowana została „Kronika Stowarzyszenia 2012-2017”, zawierająca m.in. kalendarium wydarzeń do dnia 31 sierpnia br., wydana przez Fundację Promocji Przemysłu Okrętowego.

W tajnych głosowaniu wybrana została 14-osobowa nowa Rada Stowarzyszenia, której przewodniczącym został kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski, jego zastępcami wybrano kapitanów Andrzeja Królikowskiego i Łukasza Lewkowicza, natomiast sekretarzem została kpt. ż. w. Anna Wypych-Namiotko.


A+  A-