Kapitańska kronika

Na muzealnym żaglowcu „Dar Pomorza” dokonano tradycyjnego "wodowania" świeżo wydanej książki morskiej. „Dzieje Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej 1977-2014” autorstwa kpt.ż.w. Leszka Góreckiego to kronikarski zapis trzydziestu siedmiu lat funkcjonowania tej elitarnej organizacji, od dnia jej powołania. Dzięki prowadzonym skrupulatnie przez kapitana Góreckiego zapiskom i gromadzeniu dokumentacji, praca jest praktycznie kompletnym źródłem wiedzy o historii i dokonaniach SKŻW.

Dzięki prowadzonym  skrupulatnie przez kapitana Góreckiego zapiskom i gromadzeniu dokumentacji, praca jest praktycznie kompletnym źródłem wiedzy o historii i dokonaniach SKŻW.  

Autor, kpt.ż.w. Leszek Górecki, jest współzałożycielem Stowarzyszenia i pierwszym jego przewodniczącym. Funkcję tę pełnił w latach 1977 - 1981, 1984 - 1989 i 2001 - 2009. Karierę morską zaczynał w Szkole Jungów (1948), następnie ukończył Wydział Nawigacyjny PSM w Szczecinie (1951), pływał w PLO, uzyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej (1964). Później studia uniwersyteckie (dyplom magisterski 1974), praca w administracji morskiej aż do funkcji naczelnego dyrektora Urzędu Morskiego. W latach 1973-1983 był również wykładowcą w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W dorobku m.in. także prace projektowe z zakresu oznakowania nawigacyjnego, członkostwo w Radzie Technicznej PRS, praca na kontraktach u zagranicznych armatorów czy pełnione funkcje w Izbach Morskich. Jest działaczem społecznym na rzecz morza, m.in. współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół "Daru Pomorza" oraz inicjatorem zawiązania Rady Konsultacyjnej Stowarzyszeń Morskich. 

Aktu wodowania książki dokonała córka Kapitana, pani Elżbieta Górecka-Sołtysiak.

fot. Cezary Spigarski


A+  A-