Miejskie plany zabudowy Nauty

Trwa dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście - rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona. Pracownicy Biura Planowania Przestrzennego zaprezentowali projekt zagospodarowania byłych terenów Stoczni Remontowej Nauta.

Koncepcje zagospodarowania tego terenu powstawały przez kilka lat. W 2015 roku Wojewoda Pomorski zakwestionował niektóre zapisy planu i zaskarżył go do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W sporządzonym w czerwcu br. planie położono nacisk na poprawę zapisów, które wcześniej zostały podważone. 

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 10,36 ha. Przewiduje on wykorzystanie na cele usługowo-mieszkaniowe południowej części obszaru, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy śródmiejskiej. Natomiast pozostały obszar miałby być przeznaczony na cele usług śródmiejskich, administracji gospodarczej, a także funkcji usługowo-biurowych związanych z działalnością Portu Gdynia. Planowane jest też poszerzenie do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu i przedłużenie ul. Waszyngtona do ul. Nowej Węglowej, czyli planowanej głównej arterii komunikacyjnej. Zapewni ona dostęp do terenów rozwojowych północnej części Śródmieścia Gdyni bez konieczności dodatkowego obciążania istniejącego układu ulicznego.
Głosy uczestników dyskusji dotyczyły przede wszystkim kwestii związanych z zamierzeniami Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w zakresie rozbudowy infrastruktury portowej – budowy portu zewnętrznego Morskiego Terminalu Kontenerowego w stronę Zatoki Gdańskiej. 

 


A+  A-