"Oceanograf" wreszcie w służbie

W połowie października Instytut Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu stał się właścicielem statku badawczego "Oceanograf". Po latach oczekiwania, w rok po uroczystym chrzcie, jednostka została przekazana Uniwersytetowi Gdańskiemu. W pierwszą wyprawę statek wyjdzie w przyszłym roku.

Nowy statek naukowo-badawczy Uniwersytetu Gdańskiego, który zastąpi obecną, wysłużoną już jednostkę K/H Oceanograf-2., jest katamaranem o długości całkowitej 49,5 m, szerokości 14 m. wysokość boczna wynosi 3,80 m zaś wysokość do pokładu górnego 6,55 m. Statek cechuje się bardzo małym zanurzeniem wynoszącym zaledwie 2 metry. Prędkość ekonomiczna nowej jednostki wynosić będzie 10 węzłów zaś maksymalna będzie o 2 węzły większa.

Przeznaczeniem tej nowoczesnej jednostki jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska i przyrody Morza Bałtyckiego – badania biologiczne, chemiczne, fizyczne i geologiczne oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku oceanografia i innych. Na statku znajdują się laboratoria: mokre, pomiarowe, sterylne, termostatyzowane a także sala dydaktyczna seminaryjno-komputerowa. Statek będzie może zabierać na pokład maksymalnie 20 osób. Rejonem pływania jednostki jest Morze Bałtyckie, lecz nie wyklucza się rejsów w inne rejony. Zasięg przy prędkości ekonomicznej wyniesie 2500 Mm, a autonomiczność żeglugi to 21 dni. Portem macierzystym jednostki jest Gdynia.

Budowę rozpoczęto w maju 2013 roku, miał być gotowy po roku. Wodowanie odbyło się jednak dopiero w czerwcu 2015 roku, a chrzest w roku 2016. Opóźnienia tłumaczono zmianami w projekcie. Ponadto w  2016 r. prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej zapowiedział złożenie doniesienia do prokuratury w sprawie kontraktu na budowę statku. Według prezesa, kontrakt  na budowę Oceanografa przyniósł wykonawcy, czyli stoczni Nauta, milionowe straty.


A+  A-