Wystawa przy "ORP Błyskawica" z okazji 80-rocznicy D-Day

Na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni naprzeciwko ORP Błyskawica przy Nabrzeżu Pomorskim została w czerwcu otwarta nowa wystawa pt.: „D-DAY. Okręty Polskiej Marynarki Wojennej w operacji desantowej w Normandii”. Jej celem jest upamiętnienie wkładu Polskiego Oręża w największą operację desantową w historii konfliktów pk. "Neptun", znanej też jako Lądowanie w Normandii.

Na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni naprzeciwko ORP Błyskawica przy Nabrzeżu Pomorskim została w czerwcu otwarta nowa wystawa pt.:

  • „D-DAY. Okręty Polskiej Marynarki Wojennej w operacji desantowej w Normandii”

Twórcami wystawy są Wojskowe Biuro Historyczne oraz Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. To przekrojowa wystawa upamiętniająca wkład Polskiego Oręża – a zwłaszcza polskiej Marynarki Wojennej w największą operację desantową w historii wojen. Uroczystość otwarcia uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP, gościem honorowym był wiceminister MON Stanisław Wziątek.

Jej celem jest upamiętnienie wkładu Polskiego Oręża w największą operację desantową w historii konfliktów pk. "Neptun", znanej też jako Lądowanie w Normandii.

Przedmiotowa wystawa prezentuje materiały fotograficzne z zasobu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wojskowego Biura Historycznego ukazujące okręty Polskiej Marynarki Wojennej i ich załogi  biorące udział w operacji desantowej: OORP Błyskawica, Piorun, Dragon, Ślązak i Krakowiak. Zdjęcia opatrzone są szerokim komentarzem historycznym przybliżającym działania bojowe prowadzone przez polskie okręty – wsparcie i osłonę morskich sił alianckich, jak również udział w bitwach pod Ouessant oraz Jersey.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w dniach 03.06-31.08.2024 r. w Gdyni na Nabrzeżu Pomorskim naprzeciwko Okrętu Muzeum ORP Błyskawica. Uroczyste otwarcie odbędzie się w dniu 03.06.2024 r. o godzinie 11.00. Wydarzenie uświetni koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP.

Przeprowadzona 6 czerwca 1944 roku operacja lądowania na plażach Normandii we Francji (znana też jako D-Day) była największym tego typu przedsięwzięciem aliantów podczas II wojny światowej. Będąc elementem większej operacji pk. "Overlord" jej celem było otwarcie nowego frontu w Europie, w tym również wyzwolenia państw zachodniej części kontynentu, okupowanych przez III Rzeszę od 1940 roku. Zostały w nią zaangażowane Polskie Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, a także Marynarka Handlowa. W operacji brały udział okręty ORP Dragon, ORP Krakowiak i ORP Ślązak we wsparciu artyleryjskim oddziałów desantowych, a ORP Błyskawica i ORP Piorun osłaniały floty inwazyjne przed kontratakami floty niemieckiej. Szereg polskich statków zostało przeznaczonych do transportu żołnierzy i sprzętu.

więcej informacji: muzeummw.pl oraz gospodarkamorska.pl 


A+  A-