Osobisty Poczet Ludzi Morza - podcasty

01 Józef Haller, Kazimierz Porębski, Tadeusz Ziółkowski - opowiada Janusz Szydłowski (9 min 33'')

02 Józef Unrug - opowiada Mira Urbaniak (3 min 33'')

03 Julian Czerwiński Janka Bielak opowiada Czesław Dyrcz (5 min 14'')

04 Władysław Wagner opowiada Mira Urbaniak (5 min. 23'')

05 Mariusz Zaruski Witold Bublewski opowiada Jacek Jakubowski (5 min. 30'')

06 Bolesław Romanowski opowiada Waldemar Mieczkowski (2 min. 59'')

07 Andrzej Drapella wspomina syn Dariusz (7 min. 09'')

08 Konstanty Maciejewicz Kazimierz Jurkiewicz czyta Tomek Sobczak (7 min 33'')

09 Karol Olgierd Borchardt wspomina Ewa Ostrowska (13 min. 30'')

10 Leszek Wiktorowicz wspomina Mariusz Wiktorowicz (3 min. 46'')

11 Zdzisław Pieńkawa opowiada Mira Urbaniak (7 min. 01'')

12 Juliusz Sieradzki czyta Mateusz Kusznierewicz (1 min. 42'')

13 Piotr i Mieczysław Ejsmontowie wspomina Czesława Ostrowska (9 min. 18'')

14 Kuba Jaworski, Jerzy Siudy, Zygfryd Perlicki wspomina Roman Paszke (21 min. 57'')

15 Teresa Remiszewska opowiada Danuta Remiszewska (11 min. 16'')

16 Leonid Teliga, Zbigniew Puchalski, Henryk Jaskuła opowiada Mira Urbaniak (8 min. 06'')

17 Dariusz Bogucki opowiada Jan Marcin Węsławski (6 min. 40'')

18 Krzysztof Skóra wspomina Ewa Skóra (11 min. 47'')

19 Monika Szwaja Andrzej Mendygrał opowiada Mira Urbaniak (4 min. 08'')

20 Antoni Szarmach wspomina Marek Padjas (10 min 35'')

21 Janusz Sikorski wspomina Marek Szurawski (7 min. 21'')

22 Klemens Kohnke, Jan Myślisz, Augustyn Schomburg opowiada Mira Urbaniak (8 min. 55'')

23 Urbaniakowie i Wądołowscy opowiada Mira Urbaniak (8 min. 04'')

A+  A-